Försäkringskassans regleringsbrev 2020

Försäkringskassans regleringsbrev 2020

FK får i uppdrag att ta reda på varför antalet assistansberättigade minskar. Målet för assistansersättningen är samma som i maj 2019, men i år ska det ske en återrapportering om arbetet. Detta framgår av ett pressmeddelande från regeringen

 

FK får tre uppdrag bl. a. lagändringen 1 nov 2019 när andning blev grundläggande behov. FK ska analysera antalet personer som beviljas eller får avslag för andningshjälp samt analysera och beskriva orsaker till besluten. Delrapport senast 14 dec 2020 och slutrapport senast 7 juni 2021.

 

I regleringsbrevet, som har samma mål som förra regleringsbrevet, skrivs bl. a. att ”Besluten ska vara likvärdiga över hela landet, för såväl flickor och pojkar som kvinnor och män. FK ska verka för att utredningar, försäkringsmedicinska utredningar och läkarutlåtanden håller hög kvalitet”

 

Mer finns att läsa på sidan hos Assistanskoll

https://assistanskoll.se/20191219-Forsekringskassans-regleringsbrev-2020.html

publicerat 191219