Så här arbetar vi

 

Vi utgår ifrån kundens behov och önskemål om hur assistansen ska utformas och vilka förväntningar kunden har på oss som företag. Du får själv välja hur mycket ansvar du vill ha i det i din assistans, du kan själv välja om du vill vara samordnare i din grupp och vara den som lägger schema, tar emot sjukanmälningar och så vidare, eller om du vill att någon av assistenterna i din grupp har det uppdraget. Du kan också välja att vi tar ansvaret för administrationen. Valet är helt och hållet ditt.

Du som kund är delaktig i rekryteringsprocessen och har inflytande över vilka assistenter som anställs. Vi ser också anhöriga som en viktig del i uppdraget.

Tillgänglighet är viktigt för oss, både du som kund och assistent kan nå oss dygnet runt, er trygghet är viktig för oss, vi finns här för er och ni är alltid välkomna att höra av er.

Vi hjälper dig i kontakten med kommunen eller försäkringskassan om behov finns och samarbetar med hälso-sjukvården ex habiliteringen för att på bästa sätt utforma din assistans utifrån dina behov.

 

Vad vill vi uppnå/mål med assistansen?

Vi vill göra det möjligt att kunden ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar. Både kund och personal ska känna sig trygga med oss som företag.

 

Varför ska Du välja oss?

Vi är ett litet företag med stor kompetens som hela tiden strävar efter bästa möjliga resultat. Du är unik för oss och inte en i mängden. Att ha nära kontakt med anhöriga, kunder och assistenter är viktigt för oss.

Det finns ingen annan än du själv och dina anhöriga som vet bäst vad du behöver. Vi finns vid din sida och lyssnar på dina önskemål, för att sedan hitta den lösningarna som passar för dig.

Vi ger också dina assistenter möjlighet att delta i föreläsningar och utbildningar som rör just dina behov. Allt detta för att hela tiden sträva mot att ha en så hög kompetens som möjligt kring din situation.