RBU och JAG arrangerar riksdagsseminarium

RBU och JAG arrangerar riksdagsseminarium

Rörelsehindrade Barn och Ungdom (RBU) arrangerar tillsammans med Kooperativet JAG  (Jämlikhet, Assistans och Gemenskap) ett öppet riksdagsseminarium, om utvecklingen inom den personliga assistansen. Seminariet är ett samarbete med Bengt Eliasson, Liberalerna, och Maj Karlsson, Vänsterpartiet.

Seminariet är en direkt fortsättning på den öppna utfrågning som hölls den 2 februari  i Socialutskottet med  temat ”kostnadsutvecklingen inom den statliga assistansersättningen och den kommunala insatsen personlig assistans”.

Syftet med seminariet är att bland annat belysa assistansen ur andra perspektiv, och denna gång även låta anhöriga och egna assistansanvändare samt andra professioner ge sin bild av utvecklingen.

Seminariet går av stapeln den 26 april.

Vi hoppas att detta ger genomslag. Och vi återkommer med det som framkom under debatten längre fram.