Om oss

 

 

Vår Vision

Att bidra till att skapa goda levnadsvillkor för människor med olika funktionsnedsättningar.

 

Vår Affärsidé

Vi erbjuder kompetent individuell utformning av personlig assistans, för att människor med funktionsnedsättning ska känna sig unika, känna delaktighet samt trygghet för att kunna leva ett liv med god livskvalitet.

 

 

Vår Värdegrund

 

Kompetens

Med rätt kompetens, ett förtroendeskapande arbetssätt samt med respekt för kundens unika behov och önskemål, erbjuder vi personlig assistans.
Vi anställer, i samråd med kunden, personliga assistenter som utför assistans med god kvalitet. Att utgå från individens behov och att se helheten är viktigt för oss. Vi tar ansvar för att utföra våra arbetsuppgifter och uppdrag på bästa sätt och lägger stor vikt vid en väl fungerande arbetsmiljö. Personalens kompetens är vår viktigaste resurs.

 

Trygghet

Vi utgår från alla människors lika värde och visar ett gott bemötande och god hänsyn till  de människor vi möter samt inför varandras olika förutsättningar. Vårt arbetssätt bygger på öppenhet, diskretion samt lyhördhet. Vi har stor tillit till varandra och det är viktigt att alla blir sedda och får komma till tals.
Vårt utförande av personliga assistans bygger på erfarenhet, kunskap samt trygghet. Vi har det lilla företagets personliga engagemang där du som kund är unik. Vi har det stora företagets styrka, kunskap och kompetens för att du ska känna dig trygg.
För dig är vi alltid tillgängliga, dygnet runt, då din trygghet är viktig för oss.

 

Kvalitet

Vi arbetar lösningsfokuserat och flexibelt och gör alltid vårt yttersta utifrån de förutsättningar som finns. Vi utvärderar vår verksamhet kontinuerligt och arbetar ständigt med förbättringar, för att våra kunder samt personal ska känna en trygghet med oss som assistansanordnare och arbetsgivare.

 

 

 

Vi som arbetar på kontoret

 

Maria Benterud

Maria är företagets ägare, VD och verksamhetsansvarig. Maria har en examen från Sociala Omsorgsprogrammet och har under många år arbetat inom kommunen som verksamhetschef för personlig assistans samt arbetat inom privata assistansbolag med kundansvar. Maria har även en son med funktionsnedsättning som haft personlig assistans under många år.

 

Christina Sundgren

Christina äger företaget tillsammans med Maria Benterud och ansvarar för ekonomi och löner. Christina är utbildad ekonom och har tidigare arbetat inom Landstinget Gävleborg med personalfrågor och på senare år med ekonomi och löner inom privata assistansbolag.

 

Julia Andersson

Julia är företagets administratör och arbetar även med It-frågor. Julia har lång erfarenhet av personlig assistans i familjen då hennes tvillingsyster har en omfattande funktionsnedsättning.

 

 

Kontoret

Vår adress är:

Indra Personlig Assistans
Upplandsgatan 6
80283 Gävle

Avgiftsfri parkering finns utanför kontoret. Huvudentrén är anpassad med ramp och vårt kontor är beläget på entréplan.