Nya lagförslag om assistansregler

Nya lagförslag om assistansregler

Den 18 januari lämnade Regeringen över lagförslag om nya assistansregler till Riksdagen, dessa skall sedan gå till beslut i en omröstning i kammaren.

De förändringar som föreslås skall träda i kraft första april och innefattar bland annat ett stopp för tvåårsomprövningar, och återställa reglerna kring väntetid och beredskap.

I lagförslaget nämns det även att tvåårsomprövningar skall tas bort och att omprövning av ett assistansbeslut endast skall göras om det skett väsentliga förändringar hos den assistansberättigade, och då endast utreda den påverkade delen och inte hela beslutet.

Läs mer HÄR – i det officiella pressmeddelandet från Regeringen.