LSS-Lagen

(Lagen om Stöd och Service)

Den personliga assistansen har sin grund i LSS-lagen (Lagen om Stöd och Service). LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionsnedsättningar, där en av insatserna är just den personliga assistansen.

 

För att ha rätt till personlig assistans måste du tillhöra en av de tre personkretsarna:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av fysisk sjukdom eller yttre våld.
  3. Personer med större varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som gör att personen har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta sig eller kommunicera med omgivningen.

 

 

Krav och kriterier

Ett av kraven för att bli beviljad personlig assistans är att personen har ett grundläggande behov av hjälp. Så som hjälp med  att kunna äta, klä på och klä av sig, personlig hygien och kommunicera med andra. Eller om personen som har behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning. Det är kommunen eller Försäkringskassan som beslutar om du har rätt till assistans och med hur många timmar.

Behöver du  hjälp  med de grundläggande behoven, som ovan nämnda, under 20 timmar i veckan ansvarar kommunen och över 20 timmar så ansvarar Försäkringskassan. Innan du får rätt till assistans görs en bedömning av ditt behov. Bedömningen görs av en av kommunens biståndshandläggare, eller en personlig handläggare från Försäkringskassan.