Krav på permanent karensersättning för personliga assistenter

Krav på permanent karensersättning för personliga assistenter

Både Kommunal och DHR ser positivt på regeringens tankar att inte återinföra karensdagen för vård och omsorgspersonal. Detta anser de borde gälla även personliga assistenter för att skydda assistansberättigade mot smittorisk,

Ardalan Shekarabi sa i en intervju i DN att han vill permanenta karensersättningen för vissa yrken, tex inom vård och omsorg, så att de då slipper inkomstbortfall den första sjukdagen. Detta för att bland annat skydda mot smittspridning av Covid 19 men även annan smitta. Marie Boström, Förbundsombudsman på Arbetsplats- och avtalsenheten på Kommunal är mycket positiv till att detta skulle gälla även för personliga assistenter.
– Absolut, det vore en väldigt bra åtgärd för alla omvårdnads-nära yrken. Det finns alldeles för hög sjuknärvaro på arbetsplatserna som en följd av att assistentens ekonomi inte tillåter sjukskrivning. Dessutom är lojaliteten gentemot brukaren och arbetskamrater stor inom personlig assistans vilket gör att sjuknärvaron traditionellt är hög i denna bransch.
Vilka positiva effekter skulle en varaktig förändring få?
– Det skulle leda till att assistenter, i en redan utsatt ekonomisk situation, skulle kunna sjukskriva sig och därmed inte utsätta den assistansberättigade för smittorisk.

Ingen karensdag i människonära yrken