Jul- och nyårshälsning

Jul- och nyårshälsning

Indra Assistans tackar alla assistenter, kunder och anhöriga för det gångna året samt önskar 

en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 

Maria & Christina