Indra deltar i projekt ValidX på uppdrag av Region Gävleborg

Indra deltar i projekt ValidX på uppdrag av Region Gävleborg

Flertalet människor har med sig erfarenheter och kompetenser sedan tidigare, såväl långtidsarbetslösa som nyanlända, som Sverige inte klarar av att ta tillvara. Samtidigt som branscher har stora svårigheter att rekrytera personal med adekvat kompetens.

För nyanlända kan det handla om yrkeserfarenheter som inte har någon motsvarighet i det tidigare hemlandets utbildningssystem, t.ex. olika former av omvårdnad, som många gånger motsvarar det vi i Sverige kan kalla omsorg/service/personlig assistans. Det är också här som ValidX kommer in i bilden.

 

 

”Idag saknas bland annat en tydlig formell och nationell utbildning till personlig assistent men även möjligheten att genomgå branschvalidering i en nationell giltig modell som motsvarar branschens krav för anställningsbarhet” – Marianne Andrén, kompetensstrateg Region Gävleborg

 

 

Under projekttiden kommer fokus att läggas på yrkesgruppen personliga assistenter och en testmiljö har byggts upp på Bollnäs Folkhögskola. Projektet kommer även att erbjuda kompetensutveckling till de deltagare som genomgått branschvalideringen. Branschmodellen ska sedan i sin grundstruktur vara överförbar till andra branschområden.

Under våren har Maria Benterud, Indra’s VD, deltagit i projektet som ska leda till den valideringsmodell som ska användas till att få in personer i arbete som personlig assistent. Maria har suttit i referensgruppen som tagit fram de kompetensområden inom personlig assistans, som är utgångspunkt för valideringen och består av följande områden;

• Bemötande
• Personlig hygien
• Påklädning
• Förflyttning
• Matsituation
• Kommunicering
• Egen vård/delegering
• Kost och hälsa
• Lag som reglerar insatsen LSS

Man ska också ha en förmåga till att se övergripande kring hur samhället fungerar vad gäller socialt samspel samt kontakt med myndigheter och vårdinrättningar.

I oktober ska de första validanterna testa praktiskt och samtidigt blir det också en test för de som gör själva bedömningarna. Utifrån resultat blir validanten erbjuden utbildning på den nivå där personen befinner sig.

Projektet finansieras av Tillväxtverket