Hur kopplar vi vårt arbete till Indra’s värdegrund

Hur kopplar vi vårt arbete till Indra’s värdegrund

Kompetens

Med rätt kompetens, ett förtroendeskapande arbetssätt samt med respekt för kundens unika behov och önskemål, erbjuder vi personlig assistans.

Här får kunden hjälp med att stretcha sina ben och som assistent får man utbildning och information om hur det fungerar och ska utföras. Från början av fysioterapeut och vidare delegering vid introduktion hos kunden. Just hur det ska utföras hos denna kund är något som assistenterna lär sig i samband med att man lär känna kunden.

 

Trygghet

Vi utgår från alla människors lika värde, visar ett gott bemötande gentemot de människor vi möter och visar hänsyn inför varandras olika förutsättningar. Vårt arbetssätt bygger på öppenhet, diskretion och lyhördhet. Vi har stor tillit till varandra, för oss är det viktigt att alla känner att de blir lyssnade på samt blir sedda.

När man fått utbildning och/eller information hur man ska utföra en uppgift handlar det också såklart om att vara lyhörd inför kunden. Den kan vara så att just idag är hen särskilt öm eller stel så rörelsen kanske inte kan göras fullt ut. Just att bli sedd är grundläggande för alla människor, blir man det skapas en känsla av trygghet.

 

Kvalitet

Vi arbetar lösningsfokuserat och är flexibla och gör alltid vårt yttersta utifrån de förutsättningar som finns. Vi utvärderar vår verksamhet kontinuerligt och arbetar ständigt med förbättringar. Detta för att våra kunder samt personliga assistenter ska känna en trygghet med oss som assistansanordnare samt arbetsgivare.

En del av vår kvalitet, bygger på Indra’s ekonomiansvarige Christinas sätt, att alltid i god tid leverera t.ex. lönespecifikationen. Det skapar trygghet i företaget hos personal och i förlängningen kunderna.