Försäkringskassan och Socialstyrelsen föreslår förändringar – För ökad trygghet

Försäkringskassan och Socialstyrelsen föreslår förändringar – För ökad trygghet

Som en del i regeringens åtgärdspaket gällande den statliga assistansen, har nu Socialstyrelsen och Försäkringskassan skrivit en rapport utifrån flera aktörers upplevelse av den åtstramade assistansen och assistansersättningen.

Den föreslagna ändringen som framkommer i rapporten är att respektive kommun skall ha en skyldighet att kontakta den person som fått sin statliga assistans indragen, och se om denne vill ansöka om assistans via LSS. Detta för att öka tryggheten hos den som blivit av med sin statliga assistans, genom att garantera kontakt med sin kommun.

“Alla som har rätt till stöd ska få det och ingen ska riskera att hamna mellan stolarna. Det ska inte finnas några luckor eller glapp mellan ansvariga huvudmän. Rapporten vi fått i dag är intressant och vi kommer att analysera Socialstyrelsens förslag” – Säger ansvarig minister Åsa Regnér.

Läs mer här!