Assistansomkostnader

Hos oss har den assistansberättigade ett konto/handkassa där pengarna används till just assistansomkostnader.

Om den assistansberättigade har kostnader för t.ex. bio-, konsert-, teaterbiljetter, inträde till olika sportaktiviteter eller andra aktiviteter utanför bostaden är kundens egen entrébiljett hans eller hennes egen kostnad. Assistenternas biljett är en assistansomkostnad.

Merkostnader för assistans i bostaden ersätts också av assistansomkostnader som t.ex. kaffe/te, enklare fikabröd, huvudvärkstabletter till assistenterna, första hjälpen – material, brandvarnare, toalettpapper, tvål, tvättlappar, skyddshandskar, handkräm och handdukar.

Vid resor, t.ex. en semesterresa utomlands, ersätts assistentens resa som en assistansomkostnad om den anställde arbetar minst 6 timmar/dag.