Antalet assistansberättigade minskar, lika så beviljade timmar.

Antalet assistansberättigade minskar, lika så beviljade timmar.

Försäkringskassans rapporterar nu att 15 562 personer har assistansersättning enligt nya siffror. Det innebär en minskning med 617 personer i jämförelse med den högsta noteringen i oktober 2015. Under samma tidsperiod minskade det totala antalet beviljade timmar med 261 703 timmar per månad.

Bara mellan januari och februari i år, har 72 personer förlorat sin assistans.