Andning och sondmatning ska bli assistansgrundande i sin helhet

Andning och sondmatning ska bli assistansgrundande i sin helhet

Andning blir grundläggande behov 1 november. Senare kommer en lagändring där andning och sondmatning blir assistansgrundande i sin helhet. Lena Hallengren, socialminister vill dock inte lova samma lagändring för andra grundläggande behov.
– Det här är en förändring vi kommer göra just kring andning och sondmatning.

Socialdepartementet meddelade nyligen att man lägger fram en lagrådsremiss om att andning blir ett grundläggande behov från 1 nov 2019. Lena Hallengren säger att regeringen även arbetar på att andning och sondmatning ska räknas i sin helhet som grundläggande behov.
– Regeringen bereder en lagändring där hela momentet för andning och sondmatning ska ge rätt till personlig assistans. Vi arbetar nu på ett sånt förslag, som kommer att presenteras under sommaren.
Tror du att även det kan införas 1 nov 2019?
– Nej, det måste skickas på remiss och sedan till lagrådet, så ikraftträdandet för den förändringen kommer bli något senare än 1 november 2019. Vi kommer att återkomma med exakta datum längre fram.
Vad betyder det konkret att ett grundläggande behov ska räknas i sin helhet?
– Det betyder att exempelvis ett barn som får mat via sond ska kunna få assistans, inte bara för i – och urkoppling av sonden utan för själva matningen.
Menar du att de grundläggande behoven sondmatning och andning inte ska delas upp i integritetsnära och ej integritetsnära delar?
– Hur exakt det här nya förslaget ska utformas kommer vi att återkomma till, säger Lena Hallengren.

Inte aktuellt gå vidare med andra grundläggande behov

Ett krav från en stor del av brukarrörelsen, tex RBU och IfA är att alla grundläggande behov ska räknas i sin helhet vid en assistansbedömning och inte delas upp i integritetsnära delar. Lena Hallengren vill dock inte lova detta.
Vill ni även ändra lagen så att ALLA grundläggande behov räknas i sin helhet?
– Det här är en förändring vi kommer göra just kring andning och sondmatning.

Genomför januariavtalet

Lena Hallengren säger att nästa steg i LSS är frågan om egenvård och avsmalnat föräldraskap. Hon hänvisar till januariavtalet mellan S+MP+L+C och att regeringen genomför det som de partierna kom överens.
– Nu är vi fyra partier som blivit överens om ett brett politiskt program. Det innefattar också LSS och assistansen. Vi kommer steg för steg att leverera på den överenskommelsen.

När återinförs tvåårsomprövningarna?

Sedan 1 april 2018 görs inga tvåårsomprövningar av assistansersättning. Omprövning görs idag bara omprövning vid sk ”väsentligt förändrade förhållanden”. Regeringen har sagt att tvåårsomprövningar ska återinföras efter att nödvändiga lagändringar genomförts för personlig assistans. Idag kan dock inte Lena Hallengren svara på när det kommer att ske.
– Vi har inte tittat på något datum för att återinföra tvåårsomprövningarna, säger Lena Hallengren.

Lena Hallengren intervjuades av Kenneth Westberg, Assistanskoll 2019–06–04